Leverings- og salgs-betingelser

BETALING/LEVERING
Alle priser er uden moms & ab lager. Betalingsbetingelser for kontokunder er lb. md. +20 dage. Ret til ændringer forbeholdes. For kunder uden konto betales kontant eller forud med Dankort eller via kontooverførsel. Fragt faktureres særskilt.
Ved overskridelse af betalingsfristen debiteres rente med 2% pr. påbegyndt måned.

EKSPEDITIONSFEJL & MODTAGELSESKONTROL:
Husk at kontrollere, at de leverede varer er i overensstemmelse med de bestilte varer, idet DAG`s generelle reklamationsbestemmelser ikke omfatter refusion af ekstraomkostninger i forbindelse med montering af fejlleverede eller fejlbestilte varer. Hvis der er sket en fejllevering fra sælger, betaler sælger eventuelle omkostninger i forbindelse med returnering, Ellers betaler køber returfragt.
Elektroniske dele krediteres med 50 %. Skaffevarer kan returneres mod gebyr.

REKLAMATIONSRET:
Såfremt andet ikke er aftalt, ydes altid 6 måneders reklamationsret, inklusive betaling af medgået arbejdstid til DAGs timetakst og CADs standardtider. Reklamationsretten gælder kun eventuelle fejl og mangler der fandtes på varen ved leveringen, og omfatter ikke løsdele, der medfølger uden beregning. For motorer er som løsdele at regne: Kobling, vandpumpe, dyser og elektronisk udstyr.
Evt. reservedele er til nettopriser. Monteringsvejledning medfølger ikke. Specifikt gælder, at eventuelt udbedringsarbejde først påbegyndes efter at et sådant er accepteret af sælger.
Reklamationsprocedure:
I tilfælde af reklamation bedes fakturanummer altid opgivet.

VARMESENSORER:
Alle motorer leveret af DAG-medlemmer har påsat en varmesensor, hvis indikator smelter hvis motoren overophedes. Dette kan f. eks. ske ved konkurrencekørsel eller på grund af mangelfuld vedligeholdelse, f.eks. ved kørsel uden olie eller vand. Er varmesensorens indikator smeltet, bortfalder reklamationsretten.

RETURENHEDER
Alle enheder der evt. sendes retur SKAL tømmes for olie og andre væsker før forsendelse. Hvis ikke, skal der betales for tømning samt eventuel rensning af fragtbil og beskadigelse af andre varer i bilen.

TRANSPORTSKADER:
Eventuelle transportskader skal meddeles transportøren straks efter modtagelsen, idet sådanne ligger uden for DAG-medlemmets ansvarsområde.